Priser

Priser

Salgspris fra - til Transaksjons-avgift
1,- til 749,- 6% + 1 kr
750,- til 999,- 5% + 1 kr
1000,- til 1249,- 4,5% + 1 kr
1250,- eller mer 3,5% + 1 kr

Vilkår

Prisene er oppgitt uten MVA. 
I visse tilfeller tilkommer MVA.